SAN FERNANDO CITY, La Union — A panel of state prosecutors has cleared a young Baguio City businessman from complicity in the September 11, 2019 ambush of former Pangasinan governor Amado Espino Jr.

DOJ panel of prosecutors. chaired by San Carlos Deputy City Prosecutor Mitchel Go with members Assistant City…

LA TRINIDAD, BENGUET — Kasalukuyang naka-detain sa La Trinidad Jail ang isang lalaki na tinaguriang hari ng scam dahil sa milyon-milyong halaga ng investment scam na kinasangkutan nito sa Benguet at Zambales.

Si Jayrex Arnodoval, residente ng Irisan, Baguio City, ay nahuli sa isang entrapment operation ng National Bureau of…

Batid nating lahat ang kumakalat na kwento tungkol kay “Jewel Castro” ang sinasabing tao sa likod ng mga samu’t saring scam. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Tama ba na panig lang ng kamara at publiko ang pakikinggan natin? …

TheRealStories

StoryLine Articles Publishers

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store